ชุดครัว รุ่น
อุปกรณ์เสริม
มือจับตัวซี SH-H13

210 ฿
มือจับตัวซี SH-H14

180 ฿
มือจับตัวซี SH-H15

150 ฿
มือจับตัวซี SH-H16

130 ฿
มือจับตัวซี SH-H17

200 ฿
มือจับตัวซี SH-H18

170 ฿
มือจับตัวซี SH-H19

160 ฿